moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

  Projekt digitalizace vzorových knih a katalogů firmy

Jste zde: Domovská stránka » O projektu » Tvůrci projektu » Slovenská národná galéria

V roku 1961 boli zbierky Slovenskej národnej galérie prijatím nového zákona č. 109 o múzeách a galériách rozdelené do troch špecializovaných oddelení. Nové Oddelenie úžitkového a priemyselného výtvarníctva (dnes pod názvom Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu) bolo vytvorené spolu s pôvodnými klasickými oddeleniami. Napriek skutočnosti, že toto oddelenie malo byť prevádzkované iba dočasne s cieľom pripraviť základ pre založenie múzea UMPRUM, zostalo v galérii natrvalo. Spolužitie Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu pod jednou inštitúciou s voľným umením ovplyvnilo aj charakter kolekcie. Od samého počiatku bol koncept viac orientovaný na úžitkové umenie, v ktorom existujúce trendy slobodných umení rezonovali, a menej na dizajn. Túto skutočnosť odrážajú akvizície, výskumy, aktivity a výstavy.  Približne od roku 1990 sa Zbierky architektúry, úžitkového umenia a dizajnu stali pravidelnou súčasťou kľúčových vedeckovýskumných projektov SNG v dôsledku pravidelnej spolupráce s kurátormi Zbierok moderného a súčasného umenia. Dnes táto špecializovaná zbierka predstavuje jedinú zbierku diel týchto odborov na Slovensku, ktorá je unikátna (obsahom i rozsahom) v rámci celej siete múzeí a galérií. Zbierka úžitkového umenia je klasifikovaná tradične podľa materiálu. Medzi najvzácnejšie akvizície Zbierky skla patrí rozsiahla kolekcia drobnej sklenenej kalíškoviny pochádzajúcej z viacerých, dnes už zaniknutých slovenských sklární. Výnimočná je predovšetkým kolekcia drobnej kalíškoviny produkovanej v sklárni Lednické Rovne (zbieraná v súpravách, ale i v solitérnych kusoch), prevažne z obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. Zbierku dopĺňajú aj neskoršie realizácie súprav nápojového skla zo 60. a 70. rokov 20. storočia (väčšinou zo sklární v Lednických Rovniach) navrhovaných renomovanými tvorcami – Karolom Hološkom, Jaroslavom Tarabom a Dagmar Kudrovou; nápojové súpravy dizajnované od 80. rokov sklárskymi výtvarníkmi Askoldom Žáčkom, Štěpánom Palom, Ladislavom Pagáčom, Jurajom Kolembusom, Jurajom Steinhübelom a od 90. rokov Patrikom Illom. Popri zbierke nápojového skla, dezertných súpravách, dekoratívnych vázach, misách a tanieroch boli predmetom zberateľského záujmu aj diela s potlačenou úžitkovou funkciou – sklenené dekoratívne objekty. Špeciálna časť zbierky sústredená na sklenenú plastiku dokumentuje vývoj tejto významnej periódy v sklárskom umení na Slovensku od polovice 60. rokov do súčasnosti. V prevažnej miere sú v zbierke zastúpení absolventi a absolventky tzv. bratislavskej sklárskej školy, oddelenia skla v architektúre (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1965 – 1978), ktoré viedol Václav Cigler: Askold Žáčko, Juraj Gavula, Pavol Tomečko, Jozef Tomečko, Eva Fišerová, Marián Mudroch, Juraj Opršal, Juraj Mýtny, Zora Pálová a ďalší. Súčasťou zbierky sú diela samotného Václava Ciglera a iných českých sklárov (František Janák, Oldřich Plíva). Zbierka sklenenej plastiky tvorí reprezentatívnu a profilovú vzorku autorských konceptov a možností, ktoré „krásna hmota“ optického skla poskytovala. Unikátnou časťou kolekcie sú diela Ľubomíra Blechu, ktorý ako jediný na Slovensku tvorivo rozvinul techniku spracovania sklenenej hmoty za tepla a predstavuje protiváhu k plastikám ostatných slovenských sklárov pracujúcich prevažne s technikou brúsenia optického skla a sústreďujúcich sa na geometrickú a konštruktivistickú líniu. Zbierka skla je v súčasnosti systematicky doplňovaná akvizíciami z histórie skla a sklární na Slovensku, rovnako sú rozširované jednotlivé autorské kolekcie darmi a nákupmi.