moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

  Projekt digitalizace vzorových knih a katalogů firmy

Jste zde: Domovská stránka » O projektu » Tvůrci projektu » Muzeum Narodowe w Krakowie

Sbírka skla Národního muzea v Krakově je součástí Oddělení dekorativního umění a materiální kultury a obsahuje přibližně 3 474 exponátů. Od roku 1998 je významná část kolekce vystavena pro veřejnost v Galerii dekorativního umění jako součást stálé expozice a to v hlavní budově muzea na ulici 3. května v Krakově. Kolekce obsahuje evropské sklo – stolní i dekorativní stejně jako unikátní předměty, dále vitráže a zrcadla z doby římské až po 90. léta 20. století.

Zvláštní místo ve sbírce zaujímá vitráž z dominikánského kostela Svaté Trojice v Krakově, která pochází ze 13. – 15. století. Vitráž umístilo do muzea Městské restaurátorské oddělení Městského úřadu v Krakově. V evropském měřítku jde bezpochyby o zcela unikátní exponát.

Sbírka skla Národního muzea v Krakově vznikla především díky darům význačných polských sběratelů. Největšími z nich byli Emerzk Hutten-Czapski, Stanisław Ursyn-Rusiecki, Maciej Wentzl, Kazimierz Iwanicki a Teodor Dunin. Mezi nejcennější předměty darované muzeu, které můžeme ve sbírce spatřit, patří kolekce barokního stolního skla z polských skláren, např. Sklárny Krystal ve městě Lubaczów a ze skláren v Naliboki a Urzecze.

Národní muzeum vlastní největší sbírku stolního skla (servisů) v Polsku, které bylo vyrobeno v polských či českých sklárnách v období od konce 18. a začátku 19. století. Tato sbírka není bohatá jen co do počtu předmětů, ale také široké škály tvarů a dekorací.

V roce 1950 byla sbírka skla doplněna o vzácnou sbírku bývalého Průmyslového muzea. Díky Národnímu muzeu vlastní nyní v Polsku jednu z nejlepších sbírek skla ze střední Evropy, především z Čech, skla z období biedermeieru a unikátní sbírku z 2. poloviny 19. století, jež zastupuje období historismu. Díky předmětům, které Průmyslové muzeum zakoupilo na Světové výstavě v letech 1873 a 1875 vlastní nyní Národní muzeum v Krakově sbírku skla ze sklárny Antonio Salviati v Muráně poblíž Benátek, rovněž pak sbírku skel z českých skláren vyrobených na objednávku firmy Lobmeyr z Vídně. 

Mezi skly 20. století zastoupených ve sbírce Národního muzea najdeme skla francouzské secese od Emila Galle a ze sklárny bratrů Daumových, které pocházející z počátku 20. století. Tyto předměty doplňuje české dekorativní sklo. Zajímavou součástí sbírky je polské sklo z 2. poloviny 20. století. Sbírka vznikla přímým nákupem různých umělců nebo z realizací zakázek ve sklárnách. Mezi unikátní skla patří rané práce Henryka A. Tomaszewskieho ze 40. let 20. století, práce Jerzy S. Orkusze ze 70. let 20. století a díla dalších významných polských designérů.