moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

  Projekt digitalizace vzorových knih a katalogů firmy

Jste zde: Domovská stránka » Databáze » Vzorové knihy

Vzorové knihy (neboli vzorníky či knihy vzorů (Zeichenbuch/Zeichenbücher)) jsou klíčovým pramenem k poznání produkce sklárny (firmy), neboť obsahují vzory pro zhotovení konkrétních výrobků. Jednotlivé kresby rozličného sortimentu s příslušným číselným označením výrobku zpravidla doplňují informace o zvoleném dekoru, termínu objednávky, typu použité formy či barevnosti skloviny atd.

Vzorníky řady skláren se do dnešních dnů nedochovaly. Mnohé podlehly plamenům, skartaci, z některých zbyla jen torza původního rozsahu. Vzorové knihy firmy J. Schreiber & Neffen (pro přehlednost je v textu užíván název firmy J. Schreiber & Neffen, i když autorka nepomíjí změny, které v názvu společnosti nastaly v rámci jejího dějinného vývoje) ničivý osud nepotkal, a tak se výjimečně zachovaly v poměrně velkém a uceleném rozsahu. Unikátní soubor, uložený v areálu společnosti Rona, a. s., v Lednických Rovních, zůstal na místě posledního ze Schreiberových závodů. Kdy a proč byly vzorové knihy Schreiberů soustředěny právě sem, zůstává otázkou. Rozhodující roli mohlo sehrát také nejdelší setrvání rovňanské sklárny v rodinném majetku.

Předmětem studia a digitalizace bylo 108 vzorových knih z let 1874–1945. Jejich datování vychází zejména z přípisů u jednotlivých kresebných návrhů, tvarosloví a dekorů výrobků. Přesná datace vzorníků je zaznamenána pouze u některých knih, a to zpravidla na jejich předsádkách. Vzorníky jsou značeny jednotlivými písmeny či zkratkami a případně doplněny čísly. Nejstarší zachovaný vzorník, přibližně z let 1869–1878, není značený, a tak místo jeho vzniku neznáme. Přípis u prvního vyobrazení cylindru („Muster den Zay Ugroz“) dokládá mj. vazby na sklárnu v Uhrovci, jejímž hlavním sortimentem byla v té době výroba cylindrů a osvětlovacího skla.

Dobové označení vzorníků nabízí jejich členění do několika skupin:

Základní řadu tvoří knihy s abecedním označením A–Z z období 1874–1907. V době vzniku této série vzorníků pracovala první Schreiberova sklárna, huť v Rapotíně, již sedmnáctým rokem. Požár, který propukl v areálu sklárny v roce 1871, patrně pohltil i veškerý materiál dokumentující dosavadní produkci. Nadcházející období přineslo modernizaci závodu zavedením Siemensových generátorů a rozšíření provozů. Na základě časového určení a sortimentu se lze domnívat, že základní řada vzorníků, označených A–Z, odpovídá právě této vývojové etapě závodu.

Sekundární linie vzorových knih, značená písmeny A1–A5 (1907–1911), B1–B6 (1912–1923), C1–C3 (1923–1936), D2 (1916–1925) a H1 (1905, 1926–1933), na předchozí řadu plynule navazuje a ve svém počátku se shoduje s druhou vlnou reorganizace závodu, která započala během prvního desetiletí 20. století.

Další významnou skupinu vzorníků tvoří knihy věnované zboží určenému pro maďarský, italský či anglický trh. Vzorníky značené BP1–BP5 (BP = Budapešť) dokumentují výrobky z let 1877–1903. Mileniární výstavě v Budapešti, konané v roce 1896, je věnován samostatný vzorník. Příčinou špatné čitelnosti jeho kreseb je otisk katalogových stránek, které byly do vzorníku vloženy během prvních desetiletí 20. století. Obdobou výše zmíněných vzorníků jsou knihy značené I1–I5 (I=Itálie) z let 1886–1903 či vzorník England (1897–1898).

Vzorníky značené LR2–LR8 (LR= Lednické Rovne) pocházejí z Lednických Rovní a představují produkci mezi léty 1897 – 1939. Velký soubor vzorníků představují knihy značené PH1–PH21 z let 1894 – 1946.

Kromě výše zmíněných titulů najdeme mezi zachovanými knihami také vzorníky z jednotlivých Schreiberových skláren, např. Josef Leo Hütte (1926) či Jaronowitz I – II (1912–1922). Stolní a nápojové soubory jsou pak zakresleny v knihách označených S A_Serv. ad. (viz seznam vzorníků). Některé vzorové knihy jsou dnes k dispozici pouze bez původního označení, a jsou tedy v seznamu vzorníků uvedeny jen s předpokládanou datací.

Ačkoli se soubor Schreiberových vzorových knih zachoval do dnešních dnů v poměrně velkém a uceleném rozsahu, postrádá zejména vzorníky z prvního desetiletí existence firmy a několik jednotlivých titulů z výše jmenovaných celků. Otazník zůstává nad existencí dalších případných vzorníků, např. ze skláren provozovaných v pruském Fürstenbergu či Briesenu atd. Ze stávajícího výzkumu však dosud nevyplynulo, že by se někde vyskytovaly.

Seznam digitalizovaných vzorových knih:

 

Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1870-1878.pdf)Zeichenbuch_1870-1878.pdf[ ]6339 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A_1874-1876.pdf)A_1874-1876.pdf[ ]17771 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A_1881-1883.pdf)A_1881-1883.pdf[ ]19781 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B_1876-1877.pdf)B_1876-1877.pdf[ ]16889 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C_1877-1880.pdf)C_1877-1880.pdf[ ]19851 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/H_1885-1886.pdf)H_1885-1886.pdf[ ]15914 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/10/N_1892-1893.pdf)N_1892-1893.pdf[ ]19514 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/10/O_1893-1894.pdf)O_1893-1894.pdf[ ]19420 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/10/P_1894-1896.pdf)P_1894-1896.pdf[ ]19839 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/Q_1896-1897.pdf)Q_1896-1897.pdf[ ]19698 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/R_1897-1898.pdf)R_1897-1898.pdf[ ]19995 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S_1898-1900.pdf)S_1898-1900.pdf[ ]19404 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/T_1900-1901.pdf)T_1900-1901.pdf[ ]20115 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/U_1901-1902.pdf)U_1901-1902.pdf[ ]20432 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/V_1902-1903.pdf)V_1902-1903.pdf[ ]20504 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/W_1903-1904.pdf)W_1903-1904.pdf[ ]19217 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/X_1904-1905.pdf)X_1904-1905.pdf[ ]19037 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Y_1905-1906.pdf)Y_1905-1906.pdf[ ]21812 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Z_1906-1907.pdf)Z_1906-1907.pdf[ ]19870 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A1_1907.pdf)A1_1907.pdf[ ]19933 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A2_1907-1908.pdf)A2_1907-1908.pdf[ ]19136 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A3_1908-1909.pdf)A3_1908-1909.pdf[ ]19659 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A4_1909-1910.pdf)A4_1909-1910.pdf[ ]29542 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A5_1910-1911.pdf)A5_1910-1911.pdf[ ]20275 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B1_1912.pdf)B1_1912.pdf[ ]19460 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B2_1912-1913.pdf)B2_1912-1913.pdf[ ]19399 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B3_1913-1915.pdf)B3_1913-1915.pdf[ ]20061 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B4_1915-1920.pdf)B4_1915-1920.pdf[ ]19617 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B5_1920-1923.pdf)B5_1920-1923.pdf[ ]48145 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C1_1923-1928.pdf)C1_1923-1928.pdf[ ]39317 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C2_1928-1933.pdf)C2_1928-1933.pdf[ ]20496 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C3_1933-1936.pdf)C3_1933-1936.pdf[ ]10467 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/D2_1916-1925.pdf)D2_1916-1925.pdf[ ]16864 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/H1_1926-1933.pdf)H1_1926-1933.pdf[ ]9206 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S%20A_Serv._1897-1906.pdf)S A_Serv._1897-1906.pdf[ ]6467 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B6_1914.pdf)B6_1914.pdf[ ]16966 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S%20C_Service_1900-1925.pdf)S C_Service_1900-1925.pdf[ ]14732 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR2_1897-1900.pdf)LR2_1897-1900.pdf[ ]18722 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR3_1900-1902.pdf)LR3_1900-1902.pdf[ ]7086 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR4_1903-1905.pdf)LR4_1903-1905.pdf[ ]7572 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR5_1906-1914.pdf)LR5_1906-1914.pdf[ ]17594 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR6_1910-1914.pdf)LR6_1910-1914.pdf[ ]4926 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR7_1911-1923.pdf)LR7_1911-1923.pdf[ ]18421 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR8_1926-1939.pdf)LR8_1926-1939.pdf[ ]6259 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP1_1877-1883.pdf)BP1_1877-1883.pdf[ ]18684 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP2_1889-1894.pdf)BP2_1889-1894.pdf[ ]19228 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP3_1894-1897.pdf)BP3_1894-1897.pdf[ ]19748 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP4_1897-1900.pdf)BP4_1897-1900.pdf[ ]15362 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP5_1900-1903.pdf)BP5_1900-1903.pdf[ ]20075 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP_Millenium_1896.pdf)BP_Millenium_1896.pdf[ ]19131 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I1_1886-1888.pdf)I1_1886-1888.pdf[ ]11704 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I2_1888-1890.pdf)I2_1888-1890.pdf[ ]11320 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I3_1890-1893.pdf)I3_1890-1893.pdf[ ]18363 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I4_1893-1899.pdf)I4_1893-1899.pdf[ ]38630 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I5_1899-1903.pdf)I5_1899-1903.pdf[ ]12646 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/2/England_1897-1898.pdf)England_1897-1898.pdf[ ]14992 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Josef%20Leo%20Hutte_1926.pdf)Josef Leo Hutte_1926.pdf[ ]1189 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Jaronowitz%20I_1912-1915.pdf)Jaronowitz I_1912-1915.pdf[ ]18210 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Jaronowitz%20II_1915-1922.pdf)Jaronowitz II_1915-1922.pdf[ ]10050 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/10/PH1_1894-1895.pdf)PH1_1894-1895.pdf[ ]20494 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH2_1896-1909.pdf)PH2_1896-1909.pdf[ ]17009 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH6_1910-1911.pdf)PH6_1910-1911.pdf[ ]64036 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH7_1913-1923.pdf)PH7_1913-1923.pdf[ ]18936 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH8_1923-1931.pdf)PH8_1923-1931.pdf[ ]40598 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH9_1927-1930.pdf)PH9_1927-1930.pdf[ ]20770 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH10_1930-1931.pdf)PH10_1930-1931.pdf[ ]20742 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH11_1931.pdf)PH11_1931.pdf[ ]33986 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH12_1932-1933.pdf)PH12_1932-1933.pdf[ ]23274 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH13_1933.pdf)PH13_1933.pdf[ ]10424 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH14_1934.pdf)PH14_1934.pdf[ ]10566 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH15_1934-1935.pdf)PH15_1934-1935.pdf[ ]21870 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH16_1935.pdf)PH16_1935.pdf[ ]20446 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH17_1936-1937.pdf)PH17_1936-1937.pdf[ ]24942 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH18_1937-1939.pdf)PH18_1937-1939.pdf[ ]21982 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH19_1939-1941.pdf)PH19_1939-1941.pdf[ ]20883 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH20_1941-1945.pdf)PH20_1941-1945.pdf[ ]20732 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH21_1945-1946.pdf)PH21_1945-1946.pdf[ ]23102 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/7/Service4_1908.pdf)Service4_1908.pdf[ ]15169 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Service5_1910-1921.pdf)Service5_1910-1921.pdf[ ]12748 Kb
Access this URL (http://schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_dekoration.pdf)Zeichenbuch_dekoration.pdf[ ]14691 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Kugelzeichenbuch.pdf)Kugelzeichenbuch.pdf[ ]18459 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Diverse%20Service_1933-1939.pdf)Diverse Service_1933-1939.pdf[ ]4738 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Fensterer%20Ruhe%20Service_1920-1930.pdf)Fensterer Ruhe Service_1920-1930.pdf[ ]6582 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C.A.Kaffeehaus%20Garnituren_1907-1915.pdf)C.A.Kaffeehaus Garnituren_1907-1915.pdf[ ]5982 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Berndorfer%20Artikel_1901-1938.pdf)Berndorfer Artikel_1901-1938.pdf[ ]2025 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1876-1887.pdf)Zeichenbuch_1876-1887.pdf[ ]27161 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1878-1896.pdf)Zeichenbuch_1878-1896.pdf[ ]21367 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1885-1906.pdf)Zeichenbuch_1885-1906.pdf[ ]16649 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1900-1925.pdf)Zeichenbuch_1900-1925.pdf[ ]6975 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1907-1910.pdf)Zeichenbuch_1907-1910.pdf[ ]19962 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1910-1911.pdf)Zeichenbuch_1910-1911.pdf[ ]18679 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1936-1940.pdf)Zeichenbuch_1936-1940.pdf[ ]10275 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1920-1940.pdf)Zeichenbuch_1920-1940.pdf[ ]3713 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_Service_1920-1940.pdf)Zeichenbuch_Service_1920-1940.pdf[ ]14709 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1923.pdf)Zeichenbuch_1923.pdf[ ]3473 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1925-1928.pdf)Zeichenbuch_1925-1928.pdf[ ]3615 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S3_1904-1908.pdf)S3_1904-1908.pdf[ ]15966 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S7_1929-1931.pdf)S7_1929-1931.pdf[ ]14211 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S1_S.R._1935-1939.pdf)S1_S.R._1935-1939.pdf[ ]14152 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/SSM4_Service_1920-1930.pdf)SSM4_Service_1920-1930.pdf[ ]9036 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch2_1920-1930.pdf)Zeichenbuch2_1920-1930.pdf[ ]17616 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch3_1920-1930.pdf)Zeichenbuch3_1920-1930.pdf[ ]14120 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch4_1920-1930.pdf)Zeichenbuch4_1920-1930.pdf[ ]14508 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch5_1920-1930.pdf)Zeichenbuch5_1920-1930.pdf[ ]15879 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch6_1920-1930.pdf)Zeichenbuch6_1920-1930.pdf[ ]16260 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch7_1920-1930.pdf)Zeichenbuch7_1920-1930.pdf[ ]13954 Kb