moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

  Projekt digitalizace vzorových knih a katalogů firmy

Jste zde: Domovská stránka » O projektu » Obsah projektu

Firma J. Schreiber & Neffen patřila k předním rakousko-uherským výrobcům skla. V průběhu druhé poloviny 19. století se tak její výrobky staly součástí sbírkových kolekcí řady evropských muzejních institucí (MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst, Wien; Kunstgewerbemuseum – Staatliche Museen zu Berlin; Universal museum Johanneum, Graz; Nationalmuseum, Stockholm; Kulturno povijesni muzej, Dubrovnik; Iparművészeti Múzeum, Budapest; Moravská galerie v Brně; Slovenská národná galéria, Bratislava; Muzeum Narodowe w Warszawie aj.).

Klíčovým pramenem k poznání výrobního sortimentu firmy jsou zejména její vzorové knihy. Cílem projektu byla proto digitalizace firemních vzorníků a katalogů z let 1874–1945 za účelem zachování významných dokladů z historie středoevropského sklářství jako evropského kulturního dědictví. Digitalizovaný soubor, přístupný na těchto webových stránkách, umožní badatelům a zájemcům o historii sklářské výroby v srdci Evropy získat informace o výrobním sortimentu sklárny, použití rozličných sklářských technologií, způsobech rafinace skla či významných objednavatelích ad. Spolu s archivními dokumenty, dobovými fotografiemi a historií firmy jsou návštěvníkům webu představeny i ukázky exponátů společnosti J. Schreiber & Neffen, uložené v jednotlivých evropských muzejních a galerijních institucích.

 

Závěrem mi dovolte vyslovit poděkování těm, bez jejichž pomoci by projekt nemohl být ve své stávající podobě realizován. Za finanční podporu projektu děkuji Mezinárodnímu visegrádskému fondu (IVF) a společnosti Rona, a.s. Za všestrannou pomoc při realizaci projektu vděčím Vladimíru Letkovi, Kamilovi Tillovi za pořízení rozsáhlé fotografické dokumentace a Davidu Žůrkovi za webové stránky projektu. V neposlední řadě děkuji všem partnerům projektu, zejména Dagmar Poláčkové a Marii Bohumelové (Slovenská národní galerie), Alicji Kilijańské (Národní muzeum v Krakově), Zsomboru Jékelyovi a Agnes Naszladyové (Uměleckoprůmyslové muzeum v Budapešti).

Dále děkuji Petrovi Tesaříkovi, Františkovi Blumensteinovi, Janu Pressovi, Marii Kočařové, Marii Rohálové, Dagmar Lukáčové, Lence Velínské a Veronice Pacíkové.

 

 

Markéta Vejrostová, Moravská galerie v Brně