moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

      PROJECT cyfrowy model Książki i Katalogi firmie

Jesteś tutaj: Start » Baza danych » Książki zdania

Absolutnie podstawowym źródłem wiedzy na temat działalności hut szkła są wzorniki (Zeichenbuch/ Zeichenbücher) produktów, jako że to na ich podstawie wytwarzano konkretne przedmioty. Rysunki oznaczone odpowiednim numerem, były zazwyczaj dodawane do informacji na temat wybranej dekoracji i techniki jej wykonania, rodzaju barwienia szkła, szczegółów zamówienia, kosztów itp.

Niestety wzorniki wielu hut szkła nie zachowały się do czasów współczesnych. Wiele z nich spłonęło, uległo całkowitemu zniszczeniu lub przetrwało jedynie we fragmentach. Wzorniki firmy J. Schreiber & Neffen (należy pamiętać o zmianach nazwy firmy w okresie jej działalności, jednakowoż dla potrzeb tego tekstu i z chęci uczynienia go bardziej zrozumiałym, używana będzie nazwa J. Schreiber & Neffen) szczęśliwie nie podzieliły ich losu. Zarówno ze względu na liczbę zachowanych dokumentów jak stan, w jakim pozostają, można mówić o możliwości stosunkowo kompletnego odtworzenia zakresu działalności firmy. Unikalna kolekcja wzorników przechowywana była na terenie huty Rona s.a. w miejscowości Lednicke Rovne, która to huta należała do firmy Schreibera. Nie znajdujemy niestety odpowiedzi na pytanie, dlaczego to właśnie tam znalazły się wzorniki oraz kiedy zostały tam umieszczone, a także czy fakt, że huta była własnością J. Schreiber & Neffen przez najdłuższy czas jest wystarczającym wyjaśnieniem.

Przedmiotem opracowania i digitalizacji było sto osiem wzorników obejmujących lata 1874 – 1945. Daty w nich zawarte ustalano przede wszystkim na podstawie notatek umieszczanych przy konkretnych szkicach, jak również na podstawie struktury i wzoru produktów itp. Nieliczne wzorniki zawierają dokładne daty wydania, umieszczane wówczas na wyklejce. Wzorniki oznaczane są literami lub skrótami, ewentualnie numerami. Najstarszy zachowany wzornik datowany na lata 1869 – 1878 nie zawiera żadnych oznaczeń, a co za tym idzie, jego pochodzenie jest nieznane. Informacja z notatki umieszczonej obok pierwszej ilustracji kominka lampy naftowej („Muster den ZayUgroz”) wskazuje na powiązania z  m.in.  hutą szkła w miejscowości Uhrovec na Słowacji, zajmującą się wówczas faktycznie głównie produkcją kominków lamp naftowych oraz lekkich szklanych kloszy. 

Pierwsza seria składa się z alfabetycznie uporządkowanych książek „A – Z” obejmujących lata 1874 – 1907.W czasie, kiedy niniejsza seria wzorników została opracowana, pierwsza huta szkła Schreibera, huta szkła w Rapotin, funkcjonowała już od siedemnastu lat. Możliwe jest, iż pożar, który wybuchł na terenie huty w 1871 r. strawił wszystkie materiały dokumentujące ówczesną produkcję. Nadchodzące lata miały stanowić okres znacznej modernizacji (m.in. zastosowania wanien Simens) oraz rozwoju huty. Zarówno specyfika  okresu, jak oferta huty mogą dowodzić, iż pierwsza grupa wzorników oznaczona jako „A – Z” odnosi się do tego właśnie okresu.  Druga linia wzorników oznaczona jako A1-A5 (1907-1911) B1 – B5 (1912 – 1923), C1 – C3 (1923 – 1936), D2 (1916 – 1925),po których następuje H1 (1905, 1926 – 1933).Początek odnosi się do drugiej fali modernizacji fabryki, która przypada na pierwsze dziesięciolecia XX w. Duże znaczenie mają również wzorniki produktów wytwarzanych na rynek węgierski, włoski oraz angielski. Oznaczono je jako BP 1 – BP 5(gdzie BP oznacza Budapeszt), a dokumentują produkcję z lat 1877 – 1903. Oddzielny wzornik poświęcony jest Wystawie Milenijnej, która odbyła się w Budapeszcie w 1896r. Niestety większość rysunków zawartych w katalogu została  poważnie zniszczona w pierwszym dziesięcioleciu XX w. i obecnie jest praktycznie nieczytelna. Organizacja wzorników oznaczonych jako I 1 – I 5(gdzie I oznacza Italy – Włochy) lub “England”(Anglia) – 1897 – 1898 jest analogiczna do tych omówionych powyżej.

Wzorniki oznaczone symbolami LR 2 – LR 8(gdzie LR oznacza Lednicke Rovne) dokumentują działalność huty w miejscowości Lednicke Rovne w okresie od 1897 do1939 roku.

Kolejna duża kolekcja oznaczona jest jako  PH 1 – PH 21i pochodzi z lat 1894 – 1946.  Grupę innych ważnych materiałów dokumentujących działalność firmy J. Schreiber & Neffen  stanowią wzorniki próbek pochodzące z konkretnych hut szkła, np.  “Josef Leo Hütte” (1926) czy “Jaronowitz I – II” (1912 – 1922). Rysunki ilustrujące elementy zastawy stołowej i serwisów do napojów oznaczone są jako  “S A_Serv.”(zob. spis wzorników).  W wielu zachowanych wzornikach brakuje jednak oryginalnych oznaczeń co powoduje, że daty pojawiające się w spisie mają jedynie charakter hipotetyczny.

Na kolekcję wzorników firmy J. Schreiber & Neffen składa się stosunkowo duża liczba zachowanych egzemplarzy, co więcej, pozostających w relatywnie dobrym stanie. Rzecz jasna, nie oznacza to jednak, iż możemy mówić o kompletnym zbiorze. Brakuje w nim przede wszystkim tomów dokumentujących produkcję firmy w pierwszym dziesięcioleciu działalności, jednak pewne braki zauważyć można również w kolekcji wzorników z późniejszego okresu, będącego zasadniczym przedmiotem niniejszego opracowania. Nasuwa się również pytanie, czy istenieją wzorniki z innych hut szkła, np. huty  w Fürstenbergu czy Briesen w Prusach, jako że prowadzone dotychczas badania nie zdołały tego jednoznacznie ustalić. 

Lista zdigitalizowanych wzorników: 

Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1870-1878.pdf)Zeichenbuch_1870-1878.pdf[ ]6339 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A_1874-1876.pdf)A_1874-1876.pdf[ ]17771 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A_1881-1883.pdf)A_1881-1883.pdf[ ]19781 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B_1876-1877.pdf)B_1876-1877.pdf[ ]16889 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C_1877-1880.pdf)C_1877-1880.pdf[ ]19851 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/H_1885-1886.pdf)H_1885-1886.pdf[ ]15914 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/N_1892-1893.pdf)N_1892-1893.pdf[ ]19514 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/O_1893-1894.pdf)O_1893-1894.pdf[ ]19420 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/P_1894-1896.pdf)P_1894-1896.pdf[ ]19839 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/Q_1896-1897.pdf)Q_1896-1897.pdf[ ]19698 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/R_1897-1898.pdf)R_1897-1898.pdf[ ]19995 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S_1898-1900.pdf)S_1898-1900.pdf[ ]19404 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/T_1900-1901.pdf)T_1900-1901.pdf[ ]20115 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/U_1901-1902.pdf)U_1901-1902.pdf[ ]20432 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/V_1902-1903.pdf)V_1902-1903.pdf[ ]20504 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/W_1903-1904.pdf)W_1903-1904.pdf[ ]19217 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/X_1904-1905.pdf)X_1904-1905.pdf[ ]19037 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Y_1905-1906.pdf)Y_1905-1906.pdf[ ]21812 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Z_1906-1907.pdf)Z_1906-1907.pdf[ ]19870 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A1_1907.pdf)A1_1907.pdf[ ]19933 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A2_1907-1908.pdf)A2_1907-1908.pdf[ ]19136 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A3_1908-1909.pdf)A3_1908-1909.pdf[ ]19659 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A4_1909-1910.pdf)A4_1909-1910.pdf[ ]29542 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/A5_1910-1911.pdf)A5_1910-1911.pdf[ ]20275 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B1_1912.pdf)B1_1912.pdf[ ]19460 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B2_1912-1913.pdf)B2_1912-1913.pdf[ ]19399 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B3_1913-1915.pdf)B3_1913-1915.pdf[ ]20061 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B4_1915-1920.pdf)B4_1915-1920.pdf[ ]19617 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B5_1920-1923.pdf)B5_1920-1923.pdf[ ]48145 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C1_1923-1928.pdf)C1_1923-1928.pdf[ ]39317 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C2_1928-1933.pdf)C2_1928-1933.pdf[ ]20496 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C3_1933-1936.pdf)C3_1933-1936.pdf[ ]10467 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/D2_1916-1925.pdf)D2_1916-1925.pdf[ ]16864 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/H1_1926-1933.pdf)H1_1926-1933.pdf[ ]9206 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S%20A_Serv._1897-1906.pdf)S A_Serv._1897-1906.pdf[ ]6467 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/1/B6_1914.pdf)B6_1914.pdf[ ]16966 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S%20C_Service_1900-1925.pdf)S C_Service_1900-1925.pdf[ ]14732 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR2_1897-1900.pdf)LR2_1897-1900.pdf[ ]18722 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR3_1900-1902.pdf)LR3_1900-1902.pdf[ ]7086 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/LR4_1903-1905.pdf)LR4_1903-1905.pdf[ ]7572 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR5_1906-1914.pdf)LR5_1906-1914.pdf[ ]17594 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR6_1910-1914.pdf)LR6_1910-1914.pdf[ ]4926 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR7_1911-1923.pdf)LR7_1911-1923.pdf[ ]18421 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/4/LR8_1926-1939.pdf)LR8_1926-1939.pdf[ ]6259 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP1_1877-1883.pdf)BP1_1877-1883.pdf[ ]18684 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP2_1889-1894.pdf)BP2_1889-1894.pdf[ ]19228 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP3_1894-1897.pdf)BP3_1894-1897.pdf[ ]19748 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP4_1897-1900.pdf)BP4_1897-1900.pdf[ ]15362 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP5_1900-1903.pdf)BP5_1900-1903.pdf[ ]20075 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/BP_Millenium_1896.pdf)BP_Millenium_1896.pdf[ ]19131 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I1_1886-1888.pdf)I1_1886-1888.pdf[ ]11704 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I2_1888-1890.pdf)I2_1888-1890.pdf[ ]11320 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I3_1890-1893.pdf)I3_1890-1893.pdf[ ]18363 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I4_1893-1899.pdf)I4_1893-1899.pdf[ ]38630 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/I5_1899-1903.pdf)I5_1899-1903.pdf[ ]12646 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/England_1897-1898.pdf)England_1897-1898.pdf[ ]14992 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Josef%20Leo%20Hutte_1926.pdf)Josef Leo Hutte_1926.pdf[ ]1189 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Jaronowitz%20I_1912-1915.pdf)Jaronowitz I_1912-1915.pdf[ ]18210 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Jaronowitz%20II_1915-1922.pdf)Jaronowitz II_1915-1922.pdf[ ]10050 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/10/PH1_1894-1895.pdf)PH1_1894-1895.pdf[ ]20494 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH2_1896-1909.pdf)PH2_1896-1909.pdf[ ]17009 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH6_1910-1911.pdf)PH6_1910-1911.pdf[ ]64036 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH7_1913-1923.pdf)PH7_1913-1923.pdf[ ]18936 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH8_1923-1931.pdf)PH8_1923-1931.pdf[ ]40598 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH9_1927-1930.pdf)PH9_1927-1930.pdf[ ]20770 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH10_1930-1931.pdf)PH10_1930-1931.pdf[ ]20742 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/6/PH11_1931.pdf)PH11_1931.pdf[ ]33986 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH12_1932-1933.pdf)PH12_1932-1933.pdf[ ]23274 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH13_1933.pdf)PH13_1933.pdf[ ]10424 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH14_1934.pdf)PH14_1934.pdf[ ]10566 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH15_1934-1935.pdf)PH15_1934-1935.pdf[ ]21870 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH16_1935.pdf)PH16_1935.pdf[ ]20446 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH17_1936-1937.pdf)PH17_1936-1937.pdf[ ]24942 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH18_1937-1939.pdf)PH18_1937-1939.pdf[ ]21982 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH19_1939-1941.pdf)PH19_1939-1941.pdf[ ]20883 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/5/PH20_1941-1945.pdf)PH20_1941-1945.pdf[ ]20732 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/PH21_1945-1946.pdf)PH21_1945-1946.pdf[ ]23102 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/Service4_1908.pdf)Service4_1908.pdf[ ]15169 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Service5_1910-1921.pdf)Service5_1910-1921.pdf[ ]12748 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_dekoration.pdf)Zeichenbuch_dekoration.pdf[ ]14691 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/3/Kugelzeichenbuch.pdf)Kugelzeichenbuch.pdf[ ]18459 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Diverse%20Service_1933-1939.pdf)Diverse Service_1933-1939.pdf[ ]4738 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Fensterer%20Ruhe%20Service_1920-1930.pdf)Fensterer Ruhe Service_1920-1930.pdf[ ]6582 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/C.A.Kaffeehaus%20Garnituren_1907-1915.pdf)C.A.Kaffeehaus Garnituren_1907-1915.pdf[ ]5982 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/2/Berndorfer%20Artikel_1901-1938.pdf)Berndorfer Artikel_1901-1938.pdf[ ]2025 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1876-1887.pdf)Zeichenbuch_1876-1887.pdf[ ]27161 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1878-1896.pdf)Zeichenbuch_1878-1896.pdf[ ]21367 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1885-1906.pdf)Zeichenbuch_1885-1906.pdf[ ]16649 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1900-1925.pdf)Zeichenbuch_1900-1925.pdf[ ]6975 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1907-1910.pdf)Zeichenbuch_1907-1910.pdf[ ]19962 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1910-1911.pdf)Zeichenbuch_1910-1911.pdf[ ]18679 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1936-1940.pdf)Zeichenbuch_1936-1940.pdf[ ]10275 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1920-1940.pdf)Zeichenbuch_1920-1940.pdf[ ]3713 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_Service_1920-1940.pdf)Zeichenbuch_Service_1920-1940.pdf[ ]14709 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1923.pdf)Zeichenbuch_1923.pdf[ ]3473 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch_1925-1928.pdf)Zeichenbuch_1925-1928.pdf[ ]3615 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S3_1904-1908.pdf)S3_1904-1908.pdf[ ]15966 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S7_1929-1931.pdf)S7_1929-1931.pdf[ ]14211 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/7/S1_S.R._1935-1939.pdf)S1_S.R._1935-1939.pdf[ ]14152 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/SSM4_Service_1920-1930.pdf)SSM4_Service_1920-1930.pdf[ ]9036 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch2_1920-1930.pdf)Zeichenbuch2_1920-1930.pdf[ ]17616 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch3_1920-1930.pdf)Zeichenbuch3_1920-1930.pdf[ ]14120 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/8/Zeichenbuch4_1920-1930.pdf)Zeichenbuch4_1920-1930.pdf[ ]14508 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch5_1920-1930.pdf)Zeichenbuch5_1920-1930.pdf[ ]15879 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch6_1920-1930.pdf)Zeichenbuch6_1920-1930.pdf[ ]16260 Kb
Access this URL (http://www.schreiber-neffen.com/attachments/article/9/Zeichenbuch7_1920-1930.pdf)Zeichenbuch7_1920-1930.pdf[ ]13954 Kb