moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

  Projekt digitalizace vzorových knih a katalogů firmy

Jesteś tutaj: Start » O projekcie » Twórcy projektu » Slovenská národná galéria

Stosując się do nowego rozporządzenia nr 109, Słowackie Muzeum Narodowe przeszło reorganizację, dzieląc się na trzy wyspecjalizowane oddziały. Obok tych istniejących wcześniej, powołano do życia Oddział Sztuki Użytkowej i Przemysłu Artystycznego (obecnie Kolekcja Architektury, Rzemiosła Artystycznego  i Wzornictwa).  Wedle pierwotnego założenia miał on być później przekształcony w samodzielne Muzeum Sztuki Użytkowej (UMPRUM), ostatecznie jednak na stałe pozostał częścią Galerii. O wyjątkowym charakterze Oddziału decydować miało wystawianie w tym samym miejscu eksponatów z kolekcji Architektury, Rzemiosła Artystycznego i Wzornictwa oraz obiektów reprezentujących inne gałęzie działalności artystycznej.  Od samego początku wyróżnia się on niezwykłą różnorodnością,  ukazując relację istniejącą  pomiędzy sztuką użytkową a zmieniającymi się trendami w sztukach pięknych, przy uwzględnieniu najważniejszych zjawisk w obrębie wzornictwa. Przejawem tej tendencji może być specyfika samych eksponatów, charakterystyka prowadzonych badań naukowych oraz organizowanych wystaw.

Dzięki bliskiej współpracy pomiędzy Kolekcją Architektury, Rzemiosła Artystycznego  i Wzornictwa a kuratorami Kolekcji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, ta pierwsza od 1990 roku bierze czynny udział w kluczowych badaniach naukowych prowadzonych przez Słowacką Galerię Narodową (SNG). Dzięki nieustannemu rozwojowi Kolekcja stanowi obecnie jedyny tego rodzaju zbiór na Słowacji, a zarówno ze względu na wartość posiadanych eksponatów, jak i ich liczbę, wyróżnia się na tle innych muzeów i galerii również poza granicami. Kolekcja Sztuki Użytkowej podzielona została ze względu na specyfikę znajdujących się w jej obrębie eksponatów. Pośród najważniejszych przedmiotów wchodzących w skład Kolekcji Szkła  wymienić należy kolekcję małych kubków szklanych, pochodzących z nieistniejących już hut, które znajdowały się na terenach dzisiejszej Słowacji. Szczególnie warte uwagi są te produkowane w hucie Lednicé Rovne w okresie międzywojennym (są to zarówno kompletne zestawy, jak pojedyncze obiekty).

Ważnym elementem kolekcji są również szklane komplety do napojów, pochodzące z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku (również wyprodukowane w większości w hucie   Lednicé Rovne), a zaprojektowane przez wybitnych artystów takich jak: Karol Hološka, Jaroslav Taraba or Dagmar Kudrová, serwisy szklane zaprojektowane w latach osiemdziesiątych przez m.in.  Askolda Žáčko, Štěpána Paloma, Ladislava Pagáča, Juraja Kolembusa czy Juraja Steinhübela oraz w latach dziewięćdziesiątych przez Patrika Illa.

Poza szklaną zastawą stołową, kompletami do deserów, zdobionymi wazami, miskami czy talerzami, Kolekcja zgromadziła również przedmioty nieposiadające funkcji użytkowej – szklane przedmioty dekoracyjne.  Szczególne miejsce zajmuje tutaj zbiór rzeźb szklanych, powstających na terenach Słowacji od lat sześćdziesiątych do dnia dzisiejszego. Kolekcja składa się przede wszystkim z dzieł absolwentów tzw. Bratysławskiej Szkoły Szkła na Wydziale Szkła i Architektury (pomiędzy 1965 a 1978 rokiem Bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych), kierowanej przez Vaclava Ciglera, do których zaliczają się między innymi takie osobowości jak Askold Žáčko, Juraj Gavula, Pavol Tomečko, Jozef Tomečko, Eva Fišerová, Marián Mudroch, Juraj Opršal, Juraj Mýtny czy Zora Pálová. Kolekcja może się również poszczycić posiadaniem prac samego Ciglera, jak również artystów czeskich, takich jak František Janák czy Oldřich Plíva.   W kolekcji rzeźb szklanych znajdują się prace niezwykle charakterystyczne i reprezentatywne dla wielu twórców i stanowiące istotne realizacje ich wizji artystycznej.  Absolutnie niezwykłym przykładem są prace Ludomira Blecha, który rozwinął technikę formowania szkła na gorąco, w odróżnieniu od innych artystów słowackich, tworzących przede wszystkim w technice szlifowania szkła optycznego i skupionych w przeważającej mierze na liniach geometrycznych i konstruktywistycznych.

Dzięki kolejnym dotacjom oraz zakupom Kolekcja powiększana jest o eksponaty ilustrujące rozwój hutnictwa szkła na terenach obecnej Słowacji, jak również o dzieła indywidualnych artystów.