moravska galerie v brně International Visegrad fund

J. Schreiber & Neffen

      PROJECT cyfrowy model Książki i Katalogi firmie

Jesteś tutaj: Start » O projekcie » Twórcy projektu » Moravská galerie v Brně

Kolekcja szkła Galerii Morawskiej w Brnie jest bez wątpienia jedną z najważniejszych i najobszerniejszych kolekcji tego rodzaju na terenie Czech. Powstała w 1873 r. i była pierwotnie ściśle powiązana z działalnością fundacji Morawskiego Muzeum Sztuki Użytkowej. Od tego czasu jej zbiory wzbogaciły sie o niemal 5 tys. eksponatów, ilustrujących rozwój przemysłu szklarskiego w Europie Centralnej, szczególnie jednak na terenie Czech. Należy wyraźnie zaznaczyć,  iż kolekcja obejmuje niezwykle rozległe czasy, od Średniowiecza do współczesności. 

Najliczniejszą grupę eksponatów stanowią szlifowane i rytowane przedmioty szklane pochodzące z okresu baroku, różnorodne produkty dziewiętnastowieczne oraz autorskie wyroby czeskich artystów powstałe w drugiej połowie XX wieku. Nie można również pominąć kolekcji średniowiecznych witraży zdobionych godłami prowincji, pochodzących z lat trzydziestych XV w.

Kolekcja barokowa została znacznie wzbogacona dzięki darowiźnie kompozytora Ladislava Vycpáleka. W niezwykle różnorodnej kolekcji eksponatów dziewiętnastowiecznych można natomiast odnaleźć wyroby wiodących producentów tamtych czasów, m.in. Harrachovskich Hut Szkła, (Harrachovské sklárny), firm J. & L. Lobmeyr, Salviati, Ehrenfeld, J. Schreiber & Neffen, S. Reich & Co., F. Heckert. Na uwagę zasługują również dzieła Dominika Biemanna, autora portretów szklanych wykonywanych techniką intaglio, żyjącego i tworzącego w pierwszej poł. XIX w.

Okres Art Nouveau był niezwykle ważny dla rozwoju czeskiego przemysłu szklarskiego. Dzięki możliwości kontynuowania bogatej tradycji poprzednich lat, jak również znakomitym umiejętnościom i doświadczeniu artystów oraz zdolnościom przewidywania kierunków rozwoju rynku wykazywanym przez właścicieli hut, Czechy, obok Francji i Stanów Zjednoczonych, stały się na początku XX wieku światowym potentatem w dziedzinie produkcji szkła. Oczywiście szkło z tego okresu również znajduje się w kolekcji Galerii Morawskiej. Są to głównie prace powstałe w warsztatach szkolnych i hutach na północy Czech. Do najwybitniejszych ówcześnie twórców zaliczyć można takie postaci jak Hella Unger, Josef Hoffmann, Otto Prutscher, Leopold Bauer, Marie Wilfert-Walt czy Adolf Beckert.

W zbiorach Galerii znajdują się również wybitne dzieła artystów tworzących w drugiej połowie XX wieku. Do najbardziej interesujących należą z pewnością Głowa (1987 – 1989), Serce (1967 – 1970) i Arkus I (1991) – szklane rzeźby Stanislava Libenský'ego i Jaroslavy Brychtovej, powstałe w technice szkła stapianego, dzieła René Roubíčka, takie jak Klarnet Mozarta i Głowa z 1980 roku, dające optyczny efekt rozświetlenia szlifowane szkło  Václava Ciglera -  Kosmos III z1986 czy szkła wykorzystujące nietradycyjne metody malowania  Jaroslava Matouša (Park, 1995) i Dany Zámečníkovej (Pies, 1994). W Galerii można również podziwiać prace nie mniej znamienitych artystów czeskich drugiej połowy XX wieku, takich jak Blanka Adensamová, Marie Glückhaufová, Jaromír Rybák, Jiřina Žertová, Petr Vlček, Kapka Toušková, Jiří Šuhájek, Dalibor Tichý, Jan Exnar, Ivo Rozsypal, Oldřich Lípa, Zdeněk Lhotský i wielu innych.

Jednym z najważniejszych celów jakie wyznacza sobie Galeria Morawska jest odnajdywanie i prezentowanie dzieł artystów sięgających po nowe metody i środki artystycznego wyrazu w procesie tworzenia współczesnych szkieł rytowanych. Pierwsza wystawa w 1965 r. zapoczątkowała tradycję Triennale Szkła Szlifowanego i Rytowanego, odbywających się regularnie do roku 1994, kładąc podwaliny pod jedną z najznamienitszych i najbardziej wyjątkowych kolekcji szkła rytowanego w Czechach.  Poza portretami autorstwa Jiřía Harcuba (F. B. Smetana, 1974) Galeria może poszczycić się również posiadaniem w swoich zbiorach prac m.in.  Martina Rosola, Františka Janáka, Jitka Forejtová, Pavla Trnka, Václava Ciglera, Jaromíra Rybáka czy Jána Zoričáka.

 

Poza szklem unikatowym kolekcja zawiera również ciekawe przykłady szkła użytkowego, w tym serwisy do napojów oraz szkło dekoracyjne autorstwa Jaroslava Taraba,  Vratislava Šotola, Pavla Hlava, Jiřía Jetmara, Adolfa Matury, Jiřía Brabeca, Františka Víznera, Rudolfa Jurnikla, Jana Gabrhela, Vladimíra Jelínka, Jiřía Šuhájeka i innych. Wielu z nich otrzymało Nagrodę Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej dla Najlepszego Produktu, było nominowanych do nagrody Czechosłowackiego Wzornictwa Przemysłowego i wielu innych nagród i wyróżnień, by wymienić jedynie nieliczne: zestaw Vicenza Pecla, nagrodzony w 2006 roku, kolekcja Mr. Egg studia projektowego Olgoj Chorchoj, waza Montana René Roubíčka, zaprojektowana dla firmy Moser w 2007 roku czy elementy serwisów do napojów Františka Víznera  Bohemia Machine z 2010 roku.